แบบประเมินความเครียด โดยงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)


คำชี้แจง : กรุณาเลือก ในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด


ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนักศึกษา : *

เพศ : *ชั้นปี : *


คณะ : *ภาคการศึกษา : *ตอนที่ 2 : แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด (Strain)

คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่างๆ แม้ว่าบาง ประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบ ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี

ลำดับที่ อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว เป็นบ่อย เป็นประจำ
1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ
3. ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุ่นวายใจ
5. ไม่อยากพบปะผู้คน
6. ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต
9. รู้สึกว่าชีวิตของตนไม่มีคุณค่า
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา
11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
12. รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทำอะไร
13. รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำอะไร
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง
15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ
16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ
17. ปวด หรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลัง หรือไหล่
18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ไม่คุ้นเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความสุขลดลง