ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนผู้เข้าร่วม
1

การประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563

21 ตุลาคม 2563
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 295
2

เปิดโลกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563

20 ตุลาคม 2563
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 342
3

พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

3 กันยายน 2563
เวลา 07:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 936
4

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

25 สิงหาคม 2563
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,336
5

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 901
6

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์"

24 มกราคม 2563
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 198
7

เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) และ งานประกวดดาว-เดือน "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" ประจำปีการศึกษา 2562

19 กันยายน 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 604
8

พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562

29 สิงหาคม 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,394
9

รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562

9 สิงหาคม 2562
เวลา 07:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,588
10

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

22 กรกฎาคม 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,576
11

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

26 เมษายน 2562
เวลา 09:00:00
คณะวิทยาศาสตร์ 333
12

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17 "เทาเหลืองเกมส์"

27 มีนาคม 2562
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,064
13

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

19 มีนาคม 2562
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,586
14

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2561

8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 15:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,161
15

เปิดโลกกิจกรรม และ ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

3 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 761
16

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ"

23 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,048
17

รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

17 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,323
18

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

6 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,688
19

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

16 กรกฎาคม 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 30
20

ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

12 กรกฎาคม 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 660
21

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์"

30 เมษายน 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 240
22

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

26 เมษายน 2561
เวลา 09:00:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 350
23

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

23 เมษายน 2561
เวลา 09:00:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 202
24

เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560

9 เมษายน 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 338
25

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

27 มีนาคม 2561
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,435