ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
รายละเอียดกิจกรรม : ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
สถานที่: ชั้น 6 อาคารกิจการนักศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 660 คน