ชื่อกิจกรรม : เปิดโลกกิจกรรม และ ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดโลกกิจกรรม และ ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 761 คน