ชื่อกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่: สนามกีฬากลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 2,161 คน