ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:30:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,576 คน