ชื่อกิจกรรม : เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) และ งานประกวดดาว-เดือน "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) และ งานประกวดดาว-เดือน "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 19 กันยายน 2562 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 20 กันยายน 2562 เวลา 17:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 604 คน