ชื่อกิจกรรม : เปิดโลกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดโลกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 342 คน