ชื่อกิจกรรม : เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดกิจกรรม : เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 9 เมษายน 2561 เวลา 08:30:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 9 เมษายน 2561 เวลา 18:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 338 คน