ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อ


ขั้นตอนที่ 2

ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำ

ผ่านทาง : http://reg.chandra.ac.th/registrar/qnlogin.asp

หมายเหตุ :

กรุณาตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการรับรองคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาของท่าน


ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูล

( จากการตอบข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 อย่างสมบูรณ์ )


หมายเหตุ :

1. ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.50 น.

2. ข้อมูลจะ Update ทุกวัน ภายในเวลา 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. สถานะ : ยังไม่ดำเนินการตอบแบบสอบถาม หมายถึง ยังไม่ได้ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำ หรือ ข้อมูลไม่ถูกบันทึก ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลใหม่

4. สถานะ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามข่าวสาร กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านทาง Website มหาวิทยาลัยฯ


คำถามที่พบบ่อย (FAQ): เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบแล้ว ยังคงค้างอยู่ที่หน้าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปที่หน้าอื่น ?
: ปัญหานี้พบในผู้ใช้งานที่ดำเนินการผ่านทาง Smartphone หรือ Tablet จึงขอให้ใช้ PC หรือ Notebook ดำเนินการแทนครับ


: เข้าใช้งานหลังจากกดลิงค์ หรือ เข้าสู่ระบบ ผ่านทาง App Facebook บน Smartphone หรือ Tablet หน้าจอแสดงภาพแบบนี้ ต้องทำอย่างไร ?
: แก้ปัญหาโดยการเปิด Website จาก Web browser บน Smatrphone หรือ Tablet เช่น Safari , Google chrome หรือดำเนินการผ่านทาง PC หรือ Notebook แทนครับ


- Google Chrome -
: เข้าใช้งานด้วย Google Chrome แล้ว พบปัญหาดังภาพ ต้องดำเนินการอย่างไร ?

( ภาษาอังกฤษ )
: วิธีแก้ไขปัญหา ให้คลิ๊กที่คำว่า ADVANCED และคลิ๊กที่คำว่า Proceed to reg.chandra.ac.th (unsafe) ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ


( ภาษาไทย )
: วิธีแก้ไขปัญหา ให้คลิ๊กที่คำว่า ขั้นสูง และคลิ๊กที่คำว่า ไปยัง reg.chandra.ac.th (ไม่ปลอดภัย) ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ


- Internet Explorer -
: เข้าใช้งานด้วย Internet Explorer แล้ว พบปัญหาดังภาพ ต้องดำเนินการอย่างไร ?
: วิธีแก้ไขปัญหา ให้คลิ๊กที่คำว่า Continue to this website (not recommended). ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ


: เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วปรากฏดังภาพ ต้องทำอย่างไร ?
: วิธีแก้ไขปัญหา
1. ให้ตรวจสอบข้อมูลว่า ได้กรอกข้อมูล ภายในช่องที่มีเครื่องหมาย * (ดอกจันทร์) ที่กำกับไว้แล้วหรือยัง

2. ในข้อที่ 10. รายได้เดือนละ(บาท) ห้ามใส่เครื่องหมาย , (ลูกน้ำ) คั่นระหว่างตัวเลข

ติดต่อเรา

 ด้านระบบภาวะการมีงานทำ

02-942-6800 ต่อ 1306 , 2925 , 1705     กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม ด้านแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คณะเกษตรและชีวภาพ
02-942-6800 ต่อ 6001 , 6003    kasetad_cru@hotmail.com     เกษตรและชีวภาพ จันทรเกษม


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02-942-6800 ต่อ 3058    academic.human@chandra.ac.th     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คณะวิทยาการจัดการ
02-942-6800 ต่อ 4010    qamsci@chandra.ac.th    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คณะวิทยาศาสตร์
02-942-6800 ต่อ 5050    acadsci@chandra.ac.th    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คณะศึกษาศาสตร์
02-942-6800 ต่อ 2114    2049.educ@gmail.com    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม


วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
02-942-6800 ต่อ 5156    amc.chandra.ac.th@gmail.com   

Top