ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2560

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 335 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 25/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 307 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2559 25/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 310 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 25/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 290 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่15 "เทา-เหลืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 25/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 283 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/05/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 151 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559 25/05/2017