คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1072 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2561

ลงวันที่ : 25 ตุลาคม 2561

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<