ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0852 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 05/09/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0801 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยาย พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 16/08/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 14/08/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0731 / 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 01/08/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0725 / 2561 เรื่อง เพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 01/08/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0723 / 2561 เรื่อง เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 01/08/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0688 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเขียร์ "สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2561 18/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0695 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 13/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0686 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 11/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0680 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ประจำศูนย์การศึกษา 10/07/2018