ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 15/03/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0260 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 13/03/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 12/03/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 12/03/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0204 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 28/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0202 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 28/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0190 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 26/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0149 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560 20/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0142 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 15/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0145 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 09/02/2018