ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0144 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 09/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0143 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 09/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0087 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 09/02/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 08/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0110 / 2561 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวิชาการ เรื่อง ภัยสังคมออนไลน์ 05/02/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0076 / 2561 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 24/01/2018