ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2562

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 601 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2562 04/07/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 596 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด 26/06/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 559 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 17/06/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 540 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 17/06/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 473 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 30/05/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 426 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 13/05/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 335 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 325 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 05/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 322 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 05/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต และอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 01/04/2019