ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ของ บจก.เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 12/09/2022
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมพัฒนานโยบายเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน 24/08/2022
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน 24/08/2022
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสมันพันธ์ตำแหน่งงาน 24/08/2022
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาคีนักศึกษา 03/08/2022
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด 03/08/2022
ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 03/08/2022
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน 19/07/2022
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน 30/06/2022
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 19/06/2022