ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
ขอความอนุเคราะห์ในการลงประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี 2563 และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 21/06/2021
ขอความอุนเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 02/06/2021
ประชาสัมพันธ์ โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และ ตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 19/05/2021
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน 19/05/2021
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 14/05/2021
ประกาศข่าวรับสมัครงาน 14/05/2021
การรับสมัครพนักงาน 09/04/2021
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม 09/04/2021
ขอความอนุเคราะห์อนุญาตประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 09/04/2021
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ พาร์ทไทม์ 09/04/2021