ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566 11/01/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566 11/01/2023
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 05/10/2022
ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ของ บจก.เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 12/09/2022
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมพัฒนานโยบายเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน 24/08/2022
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน 24/08/2022
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 24/08/2022
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาคีนักศึกษา 03/08/2022
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด 03/08/2022
ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 03/08/2022