ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Print

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องกำหนดชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อของส่วนราชการ และคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  

                                                  

 

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มอบหมายผู้ดูแลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมโครงการจิตอาสา

"มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดี"

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

 

 


 

On-line Learning / Meeting tool

 

 


 

 

 

 

กดที่นี้..>>>ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  


 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง มาตราการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

( ตัดมาเผยแพร่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ  E-document )