39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 02-541-7333-6 แฟกซ์ : 02-541-7337

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ – จันทรเกษมปาร์ค