ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


 

On-line Learning / Meeting tool

 

 


 

 

 

 

กดที่นี้..>>>ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  


 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง มาตราการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

( ตัดมาเผยแพร่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ  E-document )