ผศ.ดร.ชนินทร์  พุ่มบัณฑิต
ผู้จัดการ

 
     
 
นายผจญ  นามสิมมา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
     
   
นางอำภาพร  สุธีรธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 
     


นายมานะ  เภากลาง
หัวหน้าแผนกต้อนรับและรับจองห้องพัก 
 

นางอุบล  เงาศรี
หัวหน้าแผนกแม่บ้านและรับรองห้องพัก 
     

 
นายพฤนทพงศ์  บุญคมรัตน์
พนักงานต้อนรับและรับจองห้องพัก


นายวิทพงศ์  แก้วแดง
พนักงานต้อนรับและรับจองห้องพัก 


นางสาววัชราภรณ์  มิ่งมิตรวัน
พนักงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป 
     

 
นายอนุสรณ์  บัวแย้ม
พนักงานทั่วไป
 

นางสาวแพรวา  เงาศรี
 พนักงานธุรการแม่บ้าน
     

 
นางสาวจริยา  แก้วสังข์
พนักงานครัวร้อน
 

นางธมนภัทร  สุทธาศิริกุล
 พนักงานครัวเย็น