ประกาศ เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU วันที่ 10 ตุลาคม 2559 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม