สรุปรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567

ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566

ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565


ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562


ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561


ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560