หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เขียนโดย Super User 8
มจษ. จัดโครงการ CRU HAPPY Challenge "ลดรับ 1,000" เขียนโดย Super User 11
การเสวนา "ฉุยฉายในการแสดงโขน" หนึ่งในกิจกรรมในงานโขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ ๑ เขียนโดย Super User 9
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและความเป็นไทย เขียนโดย Super User 7
การประกวด ทูตจันทรา จิตอาสา พัฒนาสังคม Chandra Ambassador 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขียนโดย Super User 9
มจษ. โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566" เขียนโดย Super User 9
เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เขียนโดย Super User 8
มจษ. เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร เขียนโดย Super User 10
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขียนโดย Super User 10
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขียนโดย Super User 10