เรื่องลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านเว็บไซต์

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้