ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบรับตรงรอบที่ 2 )

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบรับตรงรอบที่ 2 )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม