การประปานครหลวงเชิญเข้าร่วมการประกวด สปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ"

 

การประปานครหลวงขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวด สปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ" 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  www.mwa.co.th/mwacgcontest