ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งประกวด "ผลงานคุณภาพ" โครงการ CRU QA Day ครั้งที่ 4

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งประกวด "ผลงานคุณภาพ" ในโครงการ CRU QA DAY ครั้งที่ 4 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม