ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 3 (รอบขยายระยะเวลากู้ รอบสุดท้ายหมดเขต 25 กันยายน 2565) 16/09/2022
ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบขยายระยะเวลากู้) ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 05/09/2022
การแต่งกายบัณฑิต และมหาบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ วันฝึกซ้อมเสมือนจริง และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 24/08/2022
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และตารางการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 16/08/2022
กำหนดการส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 16/08/2022
แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท : ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ประชุมลงนามส่งสัญญากู้ แบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารแนบ 03/08/2022
แนวปฏิบัติการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 26/07/2022
รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2565 25/07/2022
ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาประชุมและส่งเอกสารในวันที่ 23 ก.ค. 2565 25/07/2022
ปฐมนิเทศจัดทำสัญญาและใบเบิกเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1) 19/07/2022