ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
ประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567 20/05/2024
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา รายเก่าย้ายคณะ สาขาวิชา 30/04/2024
กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 30/04/2024
เอกสารโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 03/04/2024
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2-4 และสาขาการแพทย์ทางเลือก ปี 2-6 29/03/2024
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 12/03/2024
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารแจ้งแก้ไขข้อมูล 28/02/2024
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 23/01/2024
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ยังไม่ได้มาประชุมลงนามและส่งเอกสารใบเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2566 18/01/2024
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 12/01/2024