ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2) 02/06/2023
ประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 19/05/2023
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภัาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการคัดเลือกและสัมภาษณ์นักเรียน 27/04/2023
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมลงนาม นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกชั้นปี ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 16/03/2023
เอกสารโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566 10/03/2023
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 08/03/2023
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 22/02/2023
ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยและกิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงานและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2565 23/01/2023
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัสนักศึกษา 65 ให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยรหัสบัตรประชาชน (รอบที่ 2) 04/01/2023
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 28/12/2022