การแต่งกายบัณฑิต และมหาบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ วันฝึกซ้อมเสมือนจริง และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

เนื้อหา : >>> Cilck <<<