ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน 08/05/2023
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ SET e-Learning 22/03/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการดูแลสุขภาพใจนักศึกษา 27/02/2023
ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาเข้าทำงาน 15/02/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน Internship.co และจัดหางานสำหรับนักศึกษา 15/02/2023
เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 14/02/2023
ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 08/02/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566 11/01/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566 11/01/2023
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 05/10/2022