ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
รับสมัครงาน ตำแหน่งหนักงานบริการลูกค้า จำนวน 6 ตำแหน่ง 18/01/2024
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18/01/2024
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง 15/01/2024
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 17/10/2023
ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน 08/05/2023
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ SET e-Learning 22/03/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการดูแลสุขภาพใจนักศึกษา 27/02/2023
ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาเข้าทำงาน 15/02/2023
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน Internship.co และจัดหางานสำหรับนักศึกษา 15/02/2023
เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 14/02/2023