ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน

 • ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ด้วยตนเอง หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ไปรษณีย์ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 5800 , 0 2942 6800 ต่อ 1110
  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook Fan page : https://www.facebook.com/Chandra.ac.th/