การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

 

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

 

    ตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอนัดประชุมนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ ตามตารางดังนี้

 

 หัวข้อ :

การบันทึกค่าเทอม การเปิดบัญชีธนาคาร การทำสัญญากู้ยืมเงินและการเบิกเงินกู้ยืม ฯ

 

ผู้เข้าประชุม : 

- เฉพาะผู้กู้ปี 1 ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

- รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา

- รายเก่าย้ายคณะหรือสาขาวิชา ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

วันเวลาเข้าร่วมประชุม

ช่องทาง

การเข้าร่วมประชุม

( RERUN )

 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

เวลา 19.00 น.

 

เอกสารประกอบการประชุม

>> Click <<

 

E-service.chandraloan

>> Click <<

 

 

 

 

 

 

 

( Click Logo )