รายชื่อนักศึกษาที่กรอกรหัสนักศึกษาผิด ประเภทผู้กู้รายเก่า ปี2-5 (รอบที่1)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กรอกรหัสนักศึกษาผิด

ประเภทผู้กู้รายเก่า ปี2-5 (รอบที่1)


ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ประกาศรายชื่อสำหรับผู้กู้รายเก่า ปี 2-5 (รอบที่ 1) ให้มาประชุมลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 24-25 และ 27-28 สิงหาคม 2563 นั้น

พบว่ามีนักศึกษาที่กรอกรหัสนักศึกษาผิด ในระบบ e-studentloan  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อ : >>> Click <<<

 

ประกาศ ณ วันที่   24   สิงหาคม พ.ศ.2563