ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Display # 
Title Created Date
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ยังไม่ได้มาประชุมลงนามและส่งเอกสารใบเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2566 18/01/2024
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นักศึกษาที่ขอเบิกเงินกู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 18/10/2023
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 17/10/2023
ปฐมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีและรายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 1 07/08/2023
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง Application แสดงข้อความไม่สามารถดำเนินการได้ 10/07/2023
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2) 02/06/2023
ประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 19/05/2023
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมลงนาม นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกชั้นปี ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 16/03/2023
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 08/03/2023
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 22/02/2023