ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมลงนาม นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกชั้นปี ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 16/03/2023
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 08/03/2023
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 22/02/2023
เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 14/02/2023
ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 08/02/2023
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัสนักศึกษา 65 ให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยรหัสบัตรประชาชน (รอบที่ 2) 04/01/2023
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัสนักศึกษา 65 ให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยรหัสบัตรประชาชน 16/12/2022
แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักสูตร คบ.5 ปี และนักศึกษาที่กู้เกินหลักสูตร หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27/10/2022
แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รอคืนเงินนักศึกษา 19/10/2022
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 12/10/2022