ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Display # 
Title Created Date
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบขยายระยะเวลากู้ ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา รายเก่าย้ายคณะ สาขาวิชา 04/07/2024
[RERUN] ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบพิเศษ สำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 17/06/2024
[RERUN] ประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567 20/05/2024
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา รายเก่าย้ายคณะ สาขาวิชา 30/04/2024
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2-4 และสาขาการแพทย์ทางเลือก ปี 2-6 29/03/2024
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 13/03/2024
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ธนาคารแจ้งแก้ไขข้อมูล 28/02/2024
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ยังไม่ได้มาประชุมลงนามและส่งเอกสารใบเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2566 18/01/2024
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นักศึกษาที่ขอเบิกเงินกู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 18/10/2023
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 17/10/2023