ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รอคืนเงินนักศึกษา 19/10/2022
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 12/10/2022
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 3 (รอบขยายระยะเวลากู้ รอบสุดท้ายหมดเขต 25 กันยายน 2565) 16/09/2022
ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบขยายระยะเวลากู้) ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 05/09/2022
แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท : ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ประชุมลงนามส่งสัญญากู้ แบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารแนบ 03/08/2022
ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาประชุมและส่งเอกสารในวันที่ 23 ก.ค. 2565 25/07/2022
ปฐมนิเทศจัดทำสัญญาและใบเบิกเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1) 19/07/2022
ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) 19/07/2022
ขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสา สำหรับผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 รอบสุดท้าย 18/07/2022
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (ขยายระยะเวลากู้) 13/06/2022