แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการทำเรื่องขอค่าเทอมคืน

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการทำเรื่องขอค่าเทอมคืน

     ตามที่กองคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูล และพบว่า มีนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำรองจ่ายค่าเทอมไปแล้ว ขอให้เขียนคำร้องขอค่าเทอมคืน  ภายในวันที่ 29 ม.ค. 65 โดยขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. เขียนคำร้อง ขอค่าเทอมคืน ตามแบบฟอร์ม https://op.chandra.ac.th/dsd/images/File/Chandraloan/chandraloan_01.pdf

2. แนบสำเนาใบเสร็จที่ชำระค่าเทอม ในภาคเรียนตามที่ปรากฏในใบรายชื่อ

 

รายชื่อนักศึกษา

 

 

จัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซอง ดังนี้

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ขอค่าเทอมคืน) 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์ติดต่อ : 0659252462 หรือ 0876055916

หมายเหตุ : สำหรับขนส่งเอกชน จะมีกล่องรับเอกสารของ กยศ. อยู่ ขอให้จัดส่งลงกล่องที่ ตึกสำนักงาน อธิการบดี ชั้น 1 ตรง โต๊ะ รปภ.

 

2. ส่งด้วยตนเอง ประตูหน้ามหาวิทยาลัย ตรงป้อม รปภ. จะมีกล่องรับเอกสารกยศ.อยู่