ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปีการศึกษา 2565

 

    

ประเภทผู้กู้ วันเวลาเข้าร่วมประชุม

ช่องทาง

การเข้าร่วมประชุม

(RERUN)

รายใหม่ทุกชั้นปีและรายเก่าชั้นปีที่ 1 (ต่อเนื่อง)

 

เอกสารประกอบการประชุม

>>> Click <<<

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

เวลา 10:00 น.

 

 

 

( Click logo )