การประชุมลงนามยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมลงนามยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

 

    ตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอนัดประชุมนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านการประชุมออนไลน์ ตามตารางดังนี้

 

ประเภทผู้กู้ วันเวลาเข้าร่วมประชุม

ช่องทาง

การเข้าร่วมประชุม

(RERUN)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2

 

เอกสารประกอบการประชุม

>>> Click <<<

 

 

วันพุธที่ 5 ม.ค. 2565

เวลา 13:00 น.

 

 

( Click Logo )

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5

 

เอกสารประกอบการประชุม

>>> Click <<<

 

วันพุธที่ 5 ม.ค. 2565

เวลา 15:00 น.

 

 

( Click Logo )