ขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสา สำหรับผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสา สำหรับผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565

 

   ตามที่ ผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 ได้ดำเนินการกู้มาแล้ว และประสงค์กู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จะต้องทำจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เนื่องจากเป็นหนึ่งในคุณสมบัติผู้กู้ และระบบส่งรายงานจิตอาสาปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

   

   ในการนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พิจารณาขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสาเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสามารถรายงานส่งจิตอาสาได้ทันเวลา ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2565

 

ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

https://op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/

 

ระบบ E-service Chandraloan

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/

 

แจ้งเตือนนักศึกษา :

โปรดระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการทำจิตอาสาในทุกกรณี โปรดระมัดระวังการถูกหลอกลวงการให้ข้อมูลส่วนตัวและการจ่ายเงินเพื่อรับชั่วโมงจิตอาสา