ขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสา สำหรับผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 รอบสุดท้าย

ขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสา สำหรับผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 รอบสุดท้าย

 

   ตามที่ ผู้กู้รายเก่าขึ้นชั้นปีที่ 2-5 ได้ดำเนินการกู้มาแล้ว และประสงค์กู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จะต้องทำจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เนื่องจากเป็นหนึ่งในคุณสมบัติผู้กู้ และได้มีการขยายเวลาส่งรายงานจิตอาสาไปแล้วสองรอบ นั้น

   

   ในการนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาขยายเวลาการส่งรายงานจิตอาสา โดยจะเปิดระบบรายงานส่งจิตอาสา รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น ทั้งนี้ หากนักศึกษายังไม่ผ่านการอนุมัติจิตอาสา จะไม่สามารถทำเรื่องเบิกเงินกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 ต่อไปได้

 

ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

https://op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/

 

ระบบ E-service Chandraloan

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/

 

ขั้นตอนการรายงานส่งจิตอาสาเพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้ในปีการศึกษา 2565

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chandraloan&set=a.8021887731170070

 

แจ้งเตือนนักศึกษา :

โปรดระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการทำจิตอาสาในทุกกรณี โปรดระมัดระวังการถูกหลอกลวงการให้ข้อมูลส่วนตัวและการจ่ายเงินเพื่อรับชั่วโมงจิตอาสา