บริการขอใช้สนามกีฬา

งานกิจกรรมนักศึกษา รับผิดชอบในการบริหารตารางการใช้สนามกีฬาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสนามดังนี้

1.กลุ่มสนามฟุตบอล ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกรีฑาประเภทลาน
ลู่วิ่ง เปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยมีช่วงเวลาให้บริการดังนี้

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ รอบเช้า : 06.30 - 08.30 น. | รอบเย็น : 18.00 - 20.00 น.
ปิดให้บริการ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

2.กลุ่มสนามกีฬาอาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32) ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล
และมีอัฒจรรย์ จำนวน 6 ชุด ( แถวละ 13 ที่นั่ง มีจำนวน 5 แถว , 1 ชุด จึงมี 65 ที่นั่ง )

 

3.กลุ่มสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วย สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ

 

โดยนักศึกษาสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม ในกรณีที่ไม่มีการเรียนการสอน โดยสามารถตรวจสอบตารางการใช้สนามและจองการใช้สนามได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (32) ชั้้น 3 ห้อง 32-304

สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (32) ชั้้น 3 ห้อง 32-304 โทร : 02-942-6800 ต่อ 1304 , 1305 , 7018

 

หมายเหตุ : การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ดำเนินการชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกรายการที่มีการชำระค่าธรรมเนียม