บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา

กองพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรงจึงให้บริการอุปกรณ์กีฬา อาทิ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเก็ตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับบริการอุปกรณ์กีฬา

1.เขียนแบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ห้อง 32-304ชั้้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร32)

2.แนบบัตรนักศึกษา (บัตรนักศึกษาจะได้รับคืน เมื่อนักศึกษานำอุปกรณ์มาคืน)

เวลาในการให้บริการ : วันอังคาร วันพฤหัสบดี : เวลา 08.30 - 19.30 น. , วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ : เวลา 08.30 - 16.30 น.