บริการแพทย์ตรวจรักษาโรค

หน่วยอนามัยและสุขภิบาล งานบริการและสวัสดิการ ให้บริการแพทย์ตรวจรักษาโรคพร้อมจ่ายยารักษาอาการเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแพทย์ออกตรวจตามเวลาดังนี้

 

วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 - 16:00 น.

ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1170 , 1930