ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2) 05/09/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบแก้ไขเอกสาร) 05/09/2017
กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ขอกู้รายเก่า (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2560 28/08/2017
รายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบ 2) 21/08/2017
รายละเอียด และลำดับที่ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 08/08/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 15/07/2017
รายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 และกำหนดการสัมภาษณ์ 20/06/2017
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 16/06/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ยังไม่ได้รับอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 รอบที่ 2 16/06/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูก กับรายได้ในอนาคต ภาคเรียนที่ 2/2559 16/06/2017