ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษา

Display # 
Title Created Date
การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 05/06/2024
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษ เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 05/06/2024
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 23/01/2024
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 12/01/2024
รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2567 11/01/2024
รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2566 11/01/2024
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 21/12/2023
รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษารายปี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 21/12/2023
รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษารายปี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 08/12/2023
รับสมัครทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ปีการศึกษา 2566 07/12/2023