ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2560

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1628 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม 05/01/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1624 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู คารวะอาจารย์ 03/01/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1488 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29/11/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15/11/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1275 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการเพื่อการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 16/10/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1267 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร 10/10/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1241 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อทุนการศึกษา 2560 02/10/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1124 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดวิดีทัศน์ เรื่อง ครูต้นแบบ 13/09/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 04/09/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพเข้าชั้นเรียน 30/08/2017