ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2565

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1949 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา 13/02/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1881 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 13/02/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 2025 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 03/01/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1423 / 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 31/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1404 / 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 25/08/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต และมหาบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ วันฝึกซ้อมเสมือนจริง และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 24/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1352 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 24/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1382 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 23/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1381 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 22/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1380 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 22/08/2022