ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1256 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู : สังสรรค์และคารวะอาจารย์ 03/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 02/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 04/12/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม/ประธานชมรม/ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2561 29/11/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1120 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 07/11/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1072 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2561 07/11/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1047 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 22/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0999 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 08/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0990 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0989 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" 02/10/2018