ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2566

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 763 / 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 04/09/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 804 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 09/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 803 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 09/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 802 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 09/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 800 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 799 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 798 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/08/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อม และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 27/07/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 751 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 25/07/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 706 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 25/07/2023