ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2567

Display # 
Title Created Date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 17/05/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 349 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 30/04/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 321 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตัวแทนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 29/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 320 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 217 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จันทรา สตรีท มาร์เกต 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 209 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ปันรัก ปันฝัน จากพี่สู่น้อง 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 115 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิศวกรสังคมสถานการณ์ในชุมชนจริง 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 91 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนา Soft skills นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 2 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Re Skill up Skills อาจารย์และบุคลากร 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 295 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 19/03/2024